Startsida

Verksamhet         

Bilder
  Miljöbilder
  Skulptur och
   bruksföremål
  Tavlor
  Offentliga
   utsmyckningar

Konstnären
  Personligt om
   N. Ingemar


Kontakt

© N. Ingemar Nilsson

 

 

 

Verksamheten


1967 bildades ENI textilatelje och krukmakeri av Eva och N.  Ingemar Nilsson.
  
1994 förändrades verksamheten och företaget bytte namnet till ENI bild och krukmakeri.

      Idag tillverkas... 

Bruksartiklar som koppar, kannor och fat m.m.
Bilder i alla former, på beställningar men också mer konstnärligt fria bilder.
Offentliga utsmyckningar
Idrottspriser som plaketter och enstycksformer specialutförda i samarbete med kunden/föreningen.
Företagsuppdrag – specialgåvor, presenter och logotyper.
För kyrkor – nattvardsservicer, dopfuntar, altartavlor, textiler och färgsättningar.
Konsultverksamhet – rådgivning, förmedling.
Utbildningsverksamhet – teckningskurser, konstnärens och krukmakarens liv; presentation och bildvisning.